ปรึกษาเรื่องแอร์บ้านกับเรา (คุณปฐมพร นาคะ (ติ้ก)

M

บริษัท พรวัสดุ จำกัด

บริษัท พรวัสดุ จำกัด ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยร่วมมือกับทีมงานช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์งานให้ บริการ ล้างแอร์บ้าน ซ่อมแอร์รั่ว ติดตั้งแอร์ใหม่ ย้ายแอร์เก่า บริการservice ซ่อมล้างดูแลรายปีโรงแรมเชิญ ผม นาย ปฐมพร นาคะ ผู้ก่อตั้งบริษัทได้ทำงานตำแหน่งหัวหน้าช่างแอร์ ให้แก่บริษัท อุดมผลพานิช จำกัด ประสบการณ์มากกว่า 15 ปีการทำงานให้บริการเซอร์วิสเครื่องปรับอากาศทุกรุ่นทุกยี่ห้อภายใต้บริษัท อุดมผลพานิช จำกัด ทำธุระกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อาคารสูงแมนชั่นและโรงแรมอีกมากมาย เรามั่นใจว่าเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบพร้อมบริการดีเยี่ยม ด้วยคุณภาพด้วยความสะอาดไม่ทิ้งงานมีความผิดชอบตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์โดย บริษัท พรวัสดุ จำกัด

ปัจจุบันมลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ควันพิษ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเหตุทำาให้แอร์ในที่อยู่อาศัย สกปรก นอกจากจะไม่ดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยแล้ว ยังทำาให้แอร์มีประสิทธิภาพการทำางานที่ถดถอย บั่นทอนอายุการใช้ งาน สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ที่สำาคัญก็คือมีค่าใช้จ่ายที่บานปลาย ซึ่งในบทความนี้เราจะพูดถึงประโชยน์ของการล้างแอร์ อย่างเป็นประจำาให้ทุกบ้านได้ทราบกันครับ

  1. การล้างแอร์อย่างเป็นประจำาจะทำาให้แอร์เย็นฉ่ำา อากาศภายในห้องสะอาดสดชื่น เพราะฝุ่นละอองที่สะสมจะช่วยลด การทำางานของตัวคอมเพรสเซอร์ โดยเฉพาะบริเวณคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ช่วยลดปัญหาการอุดตันของอุปกรณ์ ทำาให้ อากาศไหลเวียนได้สะดวก
  2. การล้างแอร์อย่างเป็นประจำาจะทำาให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในเครื่องแอร์สะอาด ทำาให้ทำางานได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วย ลดรายจ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงเป็นวิธีดูแลแอร์ที่ดีอย่างหนึ่ง
  3. การล้างแอร์ในแต่ละครั้ง จะช่วยลดการสะสมของฝุ่นบริเวณคอยล์เย็น ทำาให้อากาศเข้าไปภายในตัวเครื่องแอร์ได้ สะดวกมากขึ้น จึงทำาให้ลมที่ออกมาจากตัวเครื่องเย็นฉ่ำา ช่วยยืดอายุการใช้งาน ป้องกันไม่ให้แอร์เสียง่าย ทำาให้ไม่ต้องซ่อม แอร์บ่อย
  4. หากเปิดใช้งานแอร์เป็นระยะเวลานาน โดยไม่ใส่ใจทำาความสะอาด จะทำาให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย การสะสมตัวของฝุ่นละอองที่อยู่ภายใน จนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภูมิแพ้ เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ การล้างแอร์บ่อย ๆ จะช่วยลดการเกิดกลิ่นอับ ทำาให้อากาศสดชื่น และปราศจากเชื้อรา
  5. สาเหตุหนึ่งที่ทำาให้แอร์ไม่เย็น เกิดจากการอุดตันภายในที่เกิดจากฝุ่นและสิ่งสกปรก จนส่งผลเสียทำาเกิดการหยดของ น้ำายาแอร์ และส่งผลเสียต่อตัวเครื่อง เพิ่มความเสี่ยงทำาให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดน้ำาแข็งเกาะอยู่
  6. 6.การล้างแอร์อย่างถูกวิธี จะช่วยลดภาระการทำางานของเครื่อง ทำาให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จนทำาให้อากาศเกิดการหมุนเวียนภายในได้สะดวก ทำาให้ห้องเย็นลง โดยไม่เพิ่มภาระการทำางานของเครื่องปรับอากาศ จึงเป็น วิธีที่ช่วยลดการใช้พลังงานให้น้อยลง

ดังนั้นการล้างเครื่องปรับอากาศ ถือว่าสำาคัญมากและมีประโยชน์แบบที่ไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากจะช่วยให้แอร์ เย็นฉ่ำาทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยังช่วยประหยัดค่าไฟ ยืดอายุการใช้งาน ที่สำาคัญยังเป็นการช่วยทำาให้อากาศภายใน บ้านสะอาดและปราศจากเชื้อโรคอีกด้วย

บริการล้างเครื่องปรับอากาศจาก บริษัท พรวัสดุ จำกัด โดยทีมงาน “ช่างดี ไม่ทิ้งงาน ราคามาตรฐาน รับประกัน คุณภาพ